Kontakt

Styret:
Espen Freng 95 727 838  espen@rockmotkreft.no
Sindre Freng, 94 791 473 sindre@rockmotkreft.no
Sven Vidar Stenhammer, 900 900 31 sven@rockmotkreft.no
Ole Svela, 40 887 179 ole@rockmotkreft.no

 

For dem som vil gi sin støtte til saken: kontonr 1503.49.91291.
Eller send GI ROCK til 09316, og du gir 50 kr.